T. 5, S. 1 (2016)

TCKH&CN Số 10

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO QUÁ TRÌNH PHỐI HỢP ĐỘNG CƠ XE ÔTÔ HYBRID
Nguyễn Văn Đoài
THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) TRONG AO LÓT BẠT TẠI XÃ NHÂN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Phan Thị Mỹ Hạnh
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Phan Thanh Quyết, Hoàng Thị Kiều Thanh
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ KẼM TRONG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI Ở KHU VỰC XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Mậu Thành
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ VÀ PHÂN BỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY LÚA MIẾN NGỌT
Đinh Thị Thanh Trà, Xiao Hua, Luo Feng, Igarashi Yasuo, Xu Changzheng
MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING VÀO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Lê Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Anh Thi
NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM
Phạm Hoàng Cẩm Hương
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ
Lại Thị Phan Mai
HÌNH TƯỢNG BIỂN ĐẢO TRONG THƠ CA VIỆT NAM (Những cảm nhận bước đầu)
Nguyễn Thị Nga
THỜI GIAN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA RAYMOND CAVER
Dương Thị Ánh Tuyết
MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT NỔI BẬT TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG NA-UY CỦA HARUKI MURAKAMI
Đặng Hoàng Yến


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054