T. 7, S. 1 (2018)

TCKH&CN Số 16

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CADIMI TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở KHU VỰC SÔNG KIẾN GIANG HUYỆN QUẢNG NINH TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ
Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Minh
MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN PID FUZZY ADAPTIVE CHO ĐỘNG CƠ SERVO DC
Dương Quang Thiện, Nguyễn Công Vinh
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT XANH CỦA CÁC GIỐNG LÚA MIẾN NGỌT LÀM THỨC ĂN CHO GIA SÚC Ở QUẢNG BÌNH
Đinh Thị Thanh Trà
Nghiên cứu đặc điểm và kỹ thuật nhân giống một số loài rau rừng tại Quảng Bình
Trần Lý Tưởng
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ: TỪ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC
Mai Thị Như Hằng
ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1960
Đinh Thị Kim Ngân
NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Thu Ngọc
KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO
Dương Thị Ánh Tuyết


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054