T. 7, S. 2 (2018)

TCKH&CN Số 17

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Bùi Thị Thục Anh
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Hương Bình
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH CHO NGÔI NHÀ BẰNG SMARTPHONE
Nguyễn Văn Đoài
TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG
Nguyễn Thị Thanh Tùng
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Xuân Hảo
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN
Nguyễn Thế Hoàn
CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỐI QUAN HỆ GIỮA TỈNH QUẢNG BÌNH (VIỆT NAM) VÀ TỈNH KHĂM MUỘN (LÀO) TỪ NĂM 1962 ĐẾN NĂM 2017
Lại Thị Hương
THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG
Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Thùy Dung
CÁC KIỂU KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO
Dương Thị Ánh Tuyết


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054