T. 8, S. 2 (2019)

TCKH&CN Số 19 (2)

Mục lục

Articles

PHÂN LOẠI QUAN ĐIỂM CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI ĐIỂM DU LỊCH PHONG NHA KẺ BÀNG TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Văn Hướng, Đậu Mạnh Hoàn
CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU KHOA HỌC CON NGƯỜI & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Lê Minh Thắng
XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ, NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT NGƯỜI SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ OPENCV TRÊN RASPBERRY PI
Trần Hồ Thủy Tiên, Nguyễn Thị Minh Hỷ, Lê Văn Cường, Nguyễn Thanh Liêm
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HOMSTAY - BUNGALOW TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG BÌNH
Nguyễn Văn Chung, Phan Văn Hòa
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ Ở PHỐ ĐI BỘ CHU VĂN AN - VÕ THỊ SÁU - PHẠM NGŨ LÃO THÀNH PHỐ HUẾ
Nguyễn Hoàng Đông
NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG BI KỊCH NHÂN VẬT PHỤ NỮ QUYẾN RŨ TRONG TIỂU THUYẾT NHỮNG NGỌN NẾN CHÁY TÀN CỦA MÁRAI SÁNDOR
Mai Thị Liên Giang
ĐỐI CHIẾU TỪ TỈ DỤ CHỈ MÀU SẮC TRONG TIẾNG HÁN VÀ TIẾNG VIỆT
Võ Văn Quốc Huy, Lại Thị Mỹ Hướng
NHẬN DIỆN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN THÔNG QUA KỸ NĂNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN
Nguyễn Thị Như Nguyệt
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Trần Thủy
SỰ TỒN TẠI ĐA NGHIỆM YẾU CHO MỘT LỚP BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN RỜI RẠC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN PHÂN
Nguyen Thanh Chung, Le Hai Trung, Tran Hong Nga
ĐỀ XUẤT CÁC NHIỆM VỤ GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ NÂNG CAO NĂNG LỰC LIÊN HOÁ CỦA NGƯỜI HỌC TRONG LỚP KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH
Mai Thị Như Hằng
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HASHTAG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI TWITTER
Tran Van Cuong


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054