T. 9, S. 1 (2020)

TCKH&CN SỐ 20 (1)

Mục lục

Articles

ĐẶC TRƯNG THUẬN TỪ VÀ CẤU TRÚC CỦA NANO KIM CƯƠNG ĐƯỢC PHA TẠP NGUYÊN TỐ BO VÀ PHỐT PHO TRONG QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BẰNG SÓNG XUNG KÍCH
Nguyễn Thị Thanh Bình
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG MÔI VÀ SIÊU ÂM ĐẾN QUÁ TRÌNH TRÍCH LY FLAVONOID TỪ RAU ĐẮNG ĐẤT Glinus oppositifolius
Nguyễn Thị Hải Hòa, Nguyễn Lê Mai Thương, Phạm Thị Kim Yến, Hoàng Thị Ngọc Nhơ
ỨNG DỤNG BÀI TOÁN LUỒNG CỰC ĐẠI VỚI CHI PHÍ CỰC TIỂU CHO BÀI TOÁN VẬN CHUYỂN HÀNG CỨU TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG BÌNH
Hoàng Văn Tám, Đậu Mạnh Hoàn
MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH VI – TÍCH PHÂN LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN ĐỔI TÍCH PHÂN KONTORVICH - LEBEDEV – FONRIER
Trịnh Tuân
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHATBOT HỖ TRỢ TƯ VẤN DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH SỬ DỤNG MÃ NGUỒN MỞ RASA
Trần Văn Cường, Nông Văn Tùng
TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG PHỨC CHẤT 1,10-PHENANTROLIN ERBI (III) MONOCLOAXETAT
Nguyễn Đức Vượng
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Huỳnh Tịnh Cát
NGHIÊN CỨU SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH DI SẢN HUẾ
Bạch Thị Thu Hà
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI
Trương Thị Thu Hà
MARKETING ĐỊA PHƯƠNG: CHIẾN LƯỢC THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN TỈNH QUẢNG TRỊ
Hồ Diệu Khánh, Trần Thanh Hải
BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Hoàng Thị Tường Vi
QUAN NIỆM VỀ CHỦ NGHĨA VẬT CHẤT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HỌC MỸ THẾ KỶ XX
Phạm Thị Hà
SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI CỦA GIẢNG VIÊN NHẰM TĂNG TÍNH TƯƠNG TÁC GIỮA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG LỚP KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH
Nguyễn Thị Lệ Hằng


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054