T. 10, S. 1 (2021)

TCKH&CN SỐ 21 (1)

Mục lục

Articles

TÌM HIỂU VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH HỆ THỐNG ROBOT HỖ TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Hoàng Văn Dũng
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa sinensis) NUÔI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH
Phan Thị Mỹ Hạnh
THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI NGỌC LAN HOA TRẮNG (MICHELIA ALBA) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH, VIỆT NAM
Lý Thị Thu Hoài, Trần Thị Thu Hà
SỬ DỤNG KHUNG MÔ TẢ TÀI NGUYÊN ĐỂ TÍCH HỢP TÀI NGUYÊN SỐ MỞ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Đậu Mạnh Hoàn
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG NAA VÀ GIÁ THỂ ĐẾN NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HƯƠNG BÀI (Dianella ensifoliaDC.) BẰNG GIÂM HOM TẠI QUẢNG BÌNH
nguyen phuong, Trần Thế Hùng
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Lê Thị Lê Thị Hiếu
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Nguyễn Đình Hùng
XÂY DỰNG ĐỘNG CƠ PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG ĐÚNG ĐẮN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Như Nguyệt
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢM CẦN BẰNG PHƯƠNG TIỆN THỂ DỤC THỂ THAO
Cao phương Cao Phương
TÁC ĐỘNG CUỘC CÁCH MẠNG 4.0 ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Dương Văn Trai
ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Trương Thị Tư, Lê Thị Hương Giang, Hoàng Thị Ngọc Bích
A REVIEW AND IMPLICATIONS OF BOTH PRODUCTIVITY AND DISPLACEMENT PROPERTIES OF ENGLISH IN COMMUNICATION
Lê Thị Hằng, Lê Thị Hằng
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ “KAHOOT” NHẰM THÚC ĐẨY TÍNH TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
NGUYENMAIHOA Mai Hoa


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054