T. 10, S. 3 (2021)

TCKH&CN SỐ 21 (3)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU BỘT NANO KIM CƯƠNG BỊ THIÊU KẾT Ở NHIỆT ĐỘ VÀ ÁP SUẤT CAO BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP NHIỄU XẠ TIA X VÀ CỘNG HƯỞNG THUẬN TỪ ĐIỆN TỬ
Nguyễn Thị Thanh Bình
ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Trần Văn Cường
VỊ TRÍ CỌC HỢP LÝ CỦA KẾT CẤU KÈ BẢO VỆ BỜ SÔNG KHU VỰC TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG PHÂN TÍCH ỔN ĐỊNH MÁI DỐC
Phạm Nam Giang
PHÁT HIỆN MỐC KHUÔN MẶT 3D CHO HỆ THỐNG VIDEO THÔNG MINH
Hoàng Văn Thành
CHUYỂN ĐỔI TỪ KIẾN TRÚC PHẦN MỀM MONOLITH SANG KIẾN TRÚC MICROSERVICE VÀ NHỮNG THÁCH THỨC
Lê Minh Thắng
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÁCH CHO BÀI TOÁN ĐIỀU KHIỂN ĐA BIẾN
Lê Hải Trung, Hoàng Thị Thu Hải, Trần Ngọc Tâm
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRYPTOPHAN CỦA SÂM BỐ CHÍNH BẰNG MÁY SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC)
Trần Lý Tưởng
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Quan hệ lao động
Trương Thị Thu Hà
MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊA DANH CƯ TRÚ-HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Đình Hùng
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG LUYỆN TẬP BÓNG CHUYỀN HƠI NGƯỜI TRUNG – CAO TUỔI PHƯỜNG NAM LÝ, TP ĐỒNG HỚI
Trần Thủy
Khảo sát một số biến thể tiếng Anh được sử dụng phổ biến trong du lịch tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Hoàng Hoa Ngọc Lan
DẠY HỌC TỪ XA QUA HỆ THỐNG E-LEARNING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Lê Thị Thuận, Nguyễn Thị Như Phượng
SOME ORIENTATION FOR EXPLOITING INTELLIGENT LIBRARIES FOR TEACHING AND LEARNING IN THE 21ST CENTURY
Đậu Mạnh Hoàn


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054