T. 11, S. 1 (2022)

TCKH&CN SỐ 22 (1)

Mục lục

Articles

LUẬT MẠNH SỐ LỚN CHO DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN MỜ M-PHỤ THUỘC ĐÔI MỘT
Hoàng Thị Duyên
MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Đặng Thanh Hải
ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO ĐỂ DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ
Phạm Xuân Hậu, Lê Thị Nha Trang, Lê Quốc Hoàng
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, TẬP TÍNH, SINH TRƯỞNG CỦA DÚI MỐC LỚN (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI NHỐT TẠI QUY NHƠN
Nguyễn Thị Lệ Hoa, Võ Văn Toàn
PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG PUF GIẢ TRONG ĐIỆN TRỞ NHỚ DỰA TRÊN BỘ NHỚ VỚI SỰ THAY ĐỔI THỜI GIAN
Nguyễn Thị Hà Phương, Hoàng Đình Tuyền
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA VÀ GIÁ THỂ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CHỒI HOM CÂY GAI XANH (Boehmeria nivea)
nguyen phuong, Trần Thế Hùng
THỰC TRẠNG GIAO ĐẤT LÂM NGHIỆP CHO CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH
Phan Thanh Quyết, Trần Thế Hùng, Ngô Tùng Đức, Nguyễn Hữu Cường, Cao Lương Bằng
TÍNH ĐỐI THOẠI LIÊN VĂN BẢN: NHÂN VẬT CHÀNG THỨ SÁU TRONG TIỂU THUYẾT ROBINSON CRUSOE CỦA DANIEL DEFOE VÀ CHÀNG THỨ SÁU HAY CUỘC SỐNG HOANG DÃ CỦA MICHEL TOURNIER
Võ Thị Lan Anh
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỊNH HƯỚNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH
Trần Nguyên Hào
NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY
lương THỊ LAN HUỆ
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020
Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ DIGITAL MARKETING THUÊ NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI THỪA THIÊN HUẾ
Hoàng Long
THE SIGNIFICANCE OF THE PROJECT HARMONY TO QUANG BINH UNIVERSITY IN THE IMPLEMENTING OF INTERNATIONALISATION STRATEGIES
Mai Thị Thuỳ Dung, Hoàng Dương Hùng
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG WEBSITE SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM
Trần Văn Cường


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054