T. 11, S. 2 (2022)

TCKH&CN SỐ 22 (2)

Mục lục

Articles

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CHÀ LÀ GIAI ĐOẠN MỚI TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Thế Hùng
NỘI SUY ĐA THỨC CHO TẬP ĐIỂM NẰM TRÊN HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU TRONG P^3
Tran Nam Sinh, Phan Quang Như Anh
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC THI TIN HỌC TRỰC TUYẾN
Hoàng Văn Thành, Hoàng Văn Thắng
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG XÉT TUYỂN VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC
Trần Bảo Tiến
Xác định hàm lượng đường glucose của sâm Bố Chính trồng trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình
Trần Lý Tưởng
ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ NIÊN Onychostoma gerlachi (Peters, 1880) Ở SÔNG SON, TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Thị Yên
KẾT CẤU TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT TRANH VAN GOGH MUA ĐỂ ĐỐT CỦA HỒ ANH THÁI
Nguyễn Thị Lệ Duyên
ĐỀ ĐÁNH DẤU TRONG CÂU ĐẢO NGỮ TIẾNG ANH TỪ GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA M.A.K HALLIDAY
pham thi ha
NGHIÊN CỨU NGHĨA TỈ DỤ CỦA TỪ ĐA NGHĨA TRONG TIẾNG HÁN
Võ Văn Quốc Huy
Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Quảng Bình đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp
Nguyễn Thị Như Nguyệt
THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
Nguyễn Tuyết Khanh, Trần Công Trung
VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ CỦA HUYỆN LỆ THỦY (QUẢNG BÌNH) TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ TỪ 1965 ĐẾN 1973
Nguyễn Đăng Truyền
ĐA CHẬP VỚI HÀM TRỌNG CỦA CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI HARTLEY , , VÀ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN
Nguyễn Minh Khoa
SOLVABILITY FOR A CLASS OF NON-LOCAL SEMI-LINEAR EQUATIONS WITH DELAYS
Nguyễn Như Quân


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054