T. 3, S. 1 (2014)

TCKH&CN Số 5

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN LỖ LẮP ĐẦU NỘI SOI BUỒNG CHÁY TRÊN NẮP MÁY ĐỘNG CƠ AVL 5402 BẰNG PHẦN MỀM CATIA
Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO, MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC UPENEUS SULPHUREUS (CUVIER & VANLENCIENNES, 1829) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH
Võ Văn Thiệp
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Nguyễn Thanh Tưởng
ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI ANH VÀ NGƯỜI VIỆT QUA TỤC NGỮ
Võ Thị Dung
VÕ NGUYÊN GIÁP QUA HỒI KÝ ĐIỆN BIÊN PHỦ - ĐIỂM HẸN LỊCH SỬ
Nguyễn Văn Hạnh
ĐẠI TƯỚNG TỔNG TƯ LỆNH VÕ NGUYÊN GIÁP - NHẠC TRƯỞNG CỦA BẢN HÙNG CA BẤT DIỆT
Vũ Quang Hiển
CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP
Nguyễn Thế Hoàn
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH
Dương Trí Thảo, Phan Đình Hùng
PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THÀNH PHẦN NĂM 2013 NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHUNG, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẮC NINH
Khổng Văn Thắng
VẤN ĐỀ BẢN THỂ BỊ TÁCH RỜI TRONG TIỂU THUYẾT TỬ TƯỚC CHẺ ĐÔI CỦA ITALO CALVINO
Dương Thị Ánh Tuyết
GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH MA TÚY CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
Trần Thị Sáu
VẬN DỤNG KỸ THUẬT THANH NHẠC VÀO HÁT CA KHÚC VIỆT NAM
Phạm Thị Diệu Vinh


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054