T. 3, S. 2 (2014)

TCKH&CN Số 6

Mục lục

Articles

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) TRONG DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Phan Thanh Quyết
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẠM TRÙ CHỮ NHÂN TRONG HỌC THUYẾT NHO GIÁO ĐẾN TƯ DUY QUÂN SỰ VÀ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Nguyễn Thị Hoài An
HỆ THỐNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON CÁO TINH RANH TRONG TRUYỆN DÂN GIAN NGA, BÊLÔRUTXIA VÀ UKRAINA
Đặng Quốc Minh Dương
HÀNH ĐỘNG CẦU KHIẾN TRONG CA DAO NAM BỘ
Nguyễn Văn Đồng
VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỚC YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM
Nguyễn Văn Hạnh
ĐẶC TRƯNG CÚ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG CỦA HÀNH VI XIN PHÉP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Nguyễn Thị Mai Hoa
GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC
Nguyễn Thế Hoàn
VẤN ĐỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG HOÀNG VIỆT LUẬT LỆ
Phùng Thị Loan
RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS QUA DẠY HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
Nguyễn Chính Thành
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Lê Thị Thắm
ĐỔI MỚI NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Trần Thị Sáu
GIÁO DỤC TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CHO GIỚI TRẺ HIỆN NAY
Hoàng Thị Tường Vi


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054