T. 4, S. 3 (2015)

TCKH&CN Số 9

Mục lục

Articles

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CÓ HIỆU CHỈNH NITƠ CỦA CÁM GẠO SẤY VÀ CÁM GẠO TRÍCH LY KHI SỬ DỤNG LÀM THỨC ĂN CHO GÀ
Diệp Thị Lệ Chi
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT
Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng
THIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL VÀ DỊ VÒNG MỚI ỨC CHẾ TƯƠNG TÁC PROTEIN-PROTEIN CỦA HỌ PROTEIN BCL-2, ÁP DỤNG VÀO VIỆC HỒI PHỤC TIẾN TRÌNH TỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO UNG THƯ
Võ Đức Duy
LỰA CHỌN CHU TRÌNH VÀ MÔI CHẤT LẠNH DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Thành Văn
ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
TỐI ƯU CƠ CHẾ TRUYỀN LẠI CHO MẠNG KHÔNG DÂY BĂNG SIÊU HẸP SỬ DỤNG KỸ THUẬT RANDOM-FTDMA
Đỗ Minh Tiến
KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐA ĐẦU PHÁT - ĐA ĐẦU THU TIỀN MÃ HÓA max-dmin
Nguyễn Thành Tín
TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ
Phan Thị Minh Lý, Bùi Văn Chiêm
BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI
Trần Thị Sáu
TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN CÁNH TRÁI CỦA PHAN HỒN NHIÊN
Trần Nhật Thu
XÂY DỰNG MÔ HÌNH LIÊN KẾT CỘNG ĐỒNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT RAU NGÓT THEO HƯỚNG AN TOÀN TẠI QUẢNG BÌNH
Trần Công Trung, Diệp Thị Lệ Chi, Đinh Văn Chi


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054