Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 2 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (2) An investigation of expressions concerning death in English and Vietnamese obituary Tóm tắt
Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN Ở LỢN MẸ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ Tóm tắt
Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh, Phan Thị Quỳnh Trang
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHÁY ĐẾN KHẢ NĂNG CHÁY, HỆ SỐ BẮT CHÁY RỪNG THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) VÀ RỪNG KEO LÁ TRÀM (Acacia aurriculiformis) TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Phương Văn
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D Tóm tắt
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁM PHỐI TRỘN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DẾ NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thùy, Diệp Thị Lệ Chi, Phan Thị Mỹ Hạnh, Lê Khánh Vũ
 
T. 1, S. 3 (2019): TCKH&CN SỐ 19 (3) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SỐ CHU KỲ ĐẾN KÍCH CỠ CUỘN DÂY TRONG BỘ CHUYỂN ĐỔI BOOST CHO CÁC NGUỒN PIN MẶT TRỜI Tóm tắt
Đỗ Thị Hoa
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoàn
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Hoàng Đình Tuyền
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 1, S. 1 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (1) BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Hoàng Thị Tường Vi
 
T. 1, S. 2 (2019): TCKH&CN Số 19 (2) CÁC KIỂU KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 CÁC KIỂU KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Dương Trí Thảo, Phan Đình Hùng
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÁI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỜI TRANG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Võ Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Lại Thị Phan Mai
 
T. 1, S. 1 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (1) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Huỳnh Tịnh Cát
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn
 
T. 1, S. 2 (2019): TCKH&CN Số 19 (2) CÁC VẤN ĐỀ XỬ LÝ DỮ LIỆU KHOA HỌC CON NGƯỜI & TRÍ TUỆ NHÂN TẠO Tóm tắt
Lê Minh Thắng
 
T. 1, S. 2 (2019): TCKH&CN Số 19 (2) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HASHTAG CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI TWITTER Tóm tắt
Tran Van Cuong
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 CẢM NHẬN VỀ ĐÔI BÀN TAY TRONG THƠ NỮ CHỐNG MỸ Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 CẤU TRÚC HƯỚNG NỘI TRONG TIỂU THUYẾT R. TAGORE Tóm tắt
Nguyễn Văn Hạnh
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ELECTRON CỦA ANION CLUSTER GECMANI PHA TẠP CROM GenCr─(n = 1 – 5) Tóm tắt
Nguyễn Đức Minh
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 CHÀO HỎI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG HÁN Tóm tắt
Lê Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Mai Hoa
 
1 - 25 trong số 261 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054