Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHÓA 59 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Quang Hòa
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HỌC SÂU TRONG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI Tóm tắt
Hoàng Văn Dũng
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) GIẢI PHÁP ĐỊNH DANH NGƯỜI QUA KHUÔN MẶT BẰNG KỸ THUẬT HOG VÀ SVM Tóm tắt
Bùi Hữu Đức, Võ Hoàng Thành
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THEO TINH THẦN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII (2016) Tóm tắt
Nguyễn Văn Duy, Định Xuân Thanh
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 GIÁO DỤC KỸ NĂNG PHÒNG TRÁNH MA TÚY CHO HỌC SINH, SINH VIÊN Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 GIÁO DỤC Ở NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG VIỆC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 GIÁO DỤC TÍNH CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO CHO GIỚI TRẺ HIỆN NAY Tóm tắt
Hoàng Thị Tường Vi
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ Tóm tắt
Lê Sỹ Điền
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 GÓP THÊM Ý KIẾN VỀ NHẬN DIỆN NHÂN VẬT HOÀNG KẾ VIÊM TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM CẬN ĐẠI Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 HÀNH TRÌNH TƯ TƯỞNG CỦA LUDWIG WITTGENSTEIN: SỰ NGHIỆP KHOA HỌC, DI SẢN VÀ ẢNH HƯỞNG Tóm tắt
Lê Huy Bắc, Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 HÀNH ĐỘNG CẦU KHIẾN TRONG CA DAO NAM BỘ Tóm tắt
Nguyễn Văn Đồng
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 HỆ THỐNG NHÂN VẬT CỦA KIỂU TRUYỆN CON CÁO TINH RANH TRONG TRUYỆN DÂN GIAN NGA, BÊLÔRUTXIA VÀ UKRAINA Tóm tắt
Đặng Quốc Minh Dương
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2009-2011 Tóm tắt
Trần Thị Thu Thủy
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 HÌNH TƯỢNG BIỂN ĐẢO TRONG THƠ CA VIỆT NAM (Những cảm nhận bước đầu) Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH \(CO_2\) CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG PHÒNG HỘ Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA – ĐĂKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Phan Thanh Quyết, Nguyễn Hải Thành
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CA KHÚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 1945 ĐẾN NAY Tóm tắt
Phạm Thị Diệu Vinh
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐA ĐẦU PHÁT - ĐA ĐẦU THU TIỀN MÃ HÓA max-dmin Tóm tắt
Nguyễn Thành Tín
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 KHẢO SÁT PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lê Thị Hằng
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 KHẢO SÁT PHỔ HẤP THỤ CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ PHỎNG CẦU DẠNG DẸT Tóm tắt
Hoàng Sỹ Tài
 
T. 7, S. 1 (2018): TCKH&CN Số 16 KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 LÊ TRỰC - VÕ TƯỚNG CẦN VƯƠNG CUỐI THẾ KỶ XIX Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 LỰA CHỌN CHU TRÌNH VÀ MÔI CHẤT LẠNH DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Thành Văn
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 LỰA CHỌN LOÀI CÂY TẠO BĂNG XANH PHÒNG CHÁY RỪNG TRỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỨ HẠNG Tóm tắt
Nguyễn Phương Văn
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Tuyến
 
26 - 50 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054