Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) MẶT F- ĐỘ CONG HẰNG TRONG KHÔNG GIAN GAUSS G3 Tóm tắt
Trương Văn Minh, Nguyễn Lê Trâm
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG E-LEARNING VÀO GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Tóm tắt
Lê Ngọc Quỳnh Anh, Phạm Anh Thi
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 MÔ HÌNH DỰ BÁO XÁM GM (1, 1) VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TOÁN TRÊN MICROSOFT EXCEL Tóm tắt
Phan Văn Thành, Trần Ngọc Thùy Dung
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN MỐI LIÊN HỆ GIỮA KẾ TOÁN VÀ THUẾ Ở VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRONG GIAI ĐOẠN TỪ 1995 ĐẾN 2015 Tóm tắt
Trương Thùy Vân
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 MÔ PHỎNG MONTE CARLO TRONG NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN PHA CỦA CÁC VẬT LIỆU TỪ TÍNH KÍCH THƯỚC NANO Tóm tắt
Hoàng Danh Tài
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ NHIỆT NGUYÊN LÝ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐỒNG SƠN, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lê Thị Thúy Mai
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRUNG TÂM HỌC LIỆU MỞ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Đau Manh Hoan
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ BETA ĐẠO HÀM VÀ BETA DƯỚI VI PHÂN Tóm tắt
Phan Trọng Tiến
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 MỘT SỐ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT NỔI BẬT TRONG TIỂU THUYẾT RỪNG NA-UY CỦA HARUKI MURAKAMI Tóm tắt
Đặng Hoàng Yến
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO MIỀN TRUNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM Tóm tắt
Dương Thanh Mừng
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 MỘT SỐ THỂ NGHIỆM HÌNH THỨC TRẦN THUẬT MỚI TRONG TIỂU THUYẾT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Trần Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thị Quế Thanh
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA “BÁT DANH HƯƠNG” QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lê Trọng Đại
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TẾ BÀO, MÔ HỌC TUYẾN SINH DỤC CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC UPENEUS SULPHUREUS (CUVIER & VANLENCIENNES, 1829) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Võ Văn Thiệp
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) MỘT SỐ ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT CỦA HÀNH VI XIN PHÉP VÀ HỒI ĐÁP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai Hoa
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN LÀO TỪ CƠ SỞ CỦA QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) NÉT ĐẶC SẮC TRONG NGHỆ THUẬT KẾT CẤU TIỂU THUYẾT “NGƯỜI CON GÁI VIÊN ĐẠI UÝ” CỦA PUSKIN Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN LÊN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ THÁT LÁT NOTOPTERUS NOTOPTERUS (PALLAS, 1769) TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Thị Yên
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TỶ LỆ PHỐI TRỘN KHÁC NHAU GIỮA RÁC THẢI HỮU CƠ VÀ PHÂN TRÂU BÒ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA GIUN QUẾ (Perionyx excavatus) TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Hoàng Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Thùy
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN GIÂM HOM CÂY PHI LAO (Casuarina equisetifolia Forst) Tóm tắt
Nguyễn Thị Quỳnh Phương
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Hương Bình
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Bùi Thị Thục Anh
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ CHE BÓNG, HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LOÀI SẾN TRUNG (HOMALIUM HAINANENSE) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Phương Văn
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NGHIÊN CỨU CẤU TRÖC VÀ ĐỘ BỀN CỦA CLUSTER Ge10Crz (z: 2-;1-; 0 ; 1+, 2+) BẰNG PHƢƠNG PHÁP PHIẾM HÀM MẬT ĐỘ Tóm tắt
Nguyễn Đức Minh, Vũ Thị Ngân
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT Tóm tắt
Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng
 
51 - 75 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054