Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN MIỆNG (WORD OF MOUTH MARKETING) TẠI CÁC KHÁCH SẠN Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, Lê Quang Trực
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH CO2 CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG TỰ NHIÊN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Phan Thanh Quyết, Hoàng Thị Kiều Thanh
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ VÀ PHÂN BỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY LÚA MIẾN NGỌT Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Trà, Xiao Hua, Luo Feng, Igarashi Yasuo, Xu Changzheng
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG NẢY MẦM VÀ SINH TRƢỞNG CỦA CÂY LIM XANH (ERYTHROPHLEUM FORDII OLIVER) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Phan Thanh Quyết, Nguyễn Phương Văn
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG XÚC TÁC QUANG TITANIUM SILICALITE-1 (TS-1) TRONG PHẢN ỨNG EPOXI HÓA CHỌN LỌC PROPYLENE OXIDE Tóm tắt
Nguyễn Văn Huy
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY Tóm tắt
Nguyễn Thị Hà Phương
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 NGHIÊN CỨU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẤY MỰC XUẤT KHẨU BẰNG BƠM NHIỆT KẾT HỢP BỨC XẠ HỒNG NGOẠI Tóm tắt
Nguyễn Công Vinh
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 NGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ THÁT LÁT (Notopterus notopterus) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
tran thi Trần Thị Yên
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NGHIÊN CỨU SO SÁNH CẤU TRÖC VÀ NĂNG LƢỢNG PHÂN LY LIÊN KẾT CỦA HỆ PHỨC Ni(CO)2 VỚI PHỐI TỬ TETRYLONE VÀ TETRYLENE BẰNG PHÉP PHÂN TÁCH NĂNG LƯỢNG KẾT HỢP VỚI OBITAN LIÊN KẾT HÓA TRỊ Tóm tắt
Trần Đức Sỹ, Dương Tuấn Quang, Nguyễn Thị Ái Nhung, Huỳnh Thị Phương Loan
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Phạm Hoàng Cẩm Hương
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TINH DẦU CÂY GIỔI XANH (MICHELIA MEDIOCRIS) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lý Thị Thu Hoài
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ ĐIỀU KIỆN CHIẾT XUẤT TINH DẦU LÁ CÂY ĐINH LĂNG (POLYSCIAS FRUTICOSA (L.) HARMS) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHƯNG CẤT LÔI CUỐN HƠI NƯỚC Tóm tắt
Lý Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Yến
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ SẤY KIỂU QUAY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Hoàng Minh Tuấn
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT CHO QUÁ TRÌNH PHỐI HỢP ĐỘNG CƠ XE ÔTÔ HYBRID Tóm tắt
Nguyễn Văn Đoài
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ SAVONIUS SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ ĐỂ CHIẾU SÁNG Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN THÔNG MINH CHO NGÔI NHÀ BẰNG SMARTPHONE Tóm tắt
Nguyễn Văn Đoài
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAM DỰ CỦA ETHANOL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN GIÁN TIẾP SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU ETHANOL-DIESEL Tóm tắt
Nguyễn Quang Trung
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HIỆN CÓ - TRƯỜNG HỢP TẠI NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tóm tắt
Hoàng Anh Tuấn
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐỰC CÁI GHÉP ĐÔI ĐẾN SINH SẢN CỦA THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciata TRONG ĐIỀU KIỆN BÁN TỰ NHIÊN TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Diệp Thị Lệ Chi, Nguyễn Thị Thanh Thùy
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC CHO TẢI BIẾN TẦN Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đoài
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SẤY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH PHÂN LOẠI TÌNH CẢM TRÊN TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Đậu Mạnh Hoàn
 
T. 7, S. 1 (2018): TCKH&CN Số 16 Nghiên cứu đặc điểm và kỹ thuật nhân giống một số loài rau rừng tại Quảng Bình Tóm tắt
Trần Lý Tưởng
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 NHẬN DẠNG VẬT BỊ BỎ LẠI BẰNG PHƢƠNG PHÁP HISTOGRAM SONG NỀN ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT Tóm tắt
Hoàng Văn Dũng
 
T. 7, S. 1 (2018): TCKH&CN Số 16 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Ngọc
 
76 - 100 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054