Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 NHÂN VẬT MẢNH VỠ TRONG “TRỐN CHẠY” CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MAUPASSANT, TCHÉKHOV, O’HENRY DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 NHỮNG LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG GẶP CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thọ Phước Thảo
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 NHỮNG ĐẶC SẮC CỦA GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG VĂN XUÔI HỒ ANH THÁI Tóm tắt
Trần Thị Mỹ Hồng
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 NHỮNG “CON SỐ BIẾT CƯỜI” TRONG TIỂU THUYẾT CỦA MARK TWAIN Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 PHÂN BIỆT SỰ KHÁC NHAU CỦA MỆNH ĐỀ ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Phạm Thị Hà
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH THÀNH PHẦN NĂM 2013 NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHUNG, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TỈNH BẮC NINH Tóm tắt
Khổng Văn Thắng
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 PHÂN TÍCH CÁC CHUYỂN DỜI HẤP THỤ VÀ BỨC XẠ CỦA ION \(Sm^{3+}\) TRONG THUỶ TINH BORATE KIM LOẠI KIỀM (\(67H_3BO_3\). \(12Li_2O_3\). \(20K_2CO_3\). \(1Sm_2O_3\)) BẰNG LÝ THUYẾT JUDD – OFELT Tóm tắt
Trần Ngọc
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CÂU ĐẢO NGỮ BỘ PHẬN TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH Tóm tắt
Phạm Thị Hà
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 PHÂN TÍCH NGÀNH CÔNG NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ THỂ THAO PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1986 - 2016 Tóm tắt
Trần Thủy
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG Ở KHU VỰC NAM LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Đức Vượng, Dương Ngọc Cường, Võ Tiến Dũng
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ KẼM TRONG TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENAEUS VANNAMEI) NUÔI Ở KHU VỰC XÃ TRUNG TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Mậu Thành
 
T. 7, S. 1 (2018): TCKH&CN Số 16 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ: TỪ QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI HỌC Tóm tắt
Mai Thị Như Hằng
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TRONG NHỮNG NĂM 1964-1965 Tóm tắt
Đinh Thị Kim Ngân, Nguyễn Trần Phương Nhung
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ GÂY CƯỜI TRONG TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH Tóm tắt
Dương Thị Mỹ Lệ
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 QUẢNG BÌNH – MỘT VÙNG VĂN HÓA ĐA SẮC MÀU Tóm tắt
Nguyễn Khắc Thái
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS QUA DẠY HỌC VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI Tóm tắt
Nguyễn Chính Thành
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH Tóm tắt
Lê Khắc Diễn
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 SẢN XUẤT CÁC TẤM LÀM TRẦN CÁCH NHIỆT TỪ PHẾ PHẨM NÔNG NGHIỆP Tóm tắt
Võ Chí Chính
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 SO SÁNH TỪ NGỮ CHỈ MÀU SẮC ANH - VIỆT VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ Tóm tắt
Võ Thị Dung, Hoàng Ngọc Anh
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẠM TRÙ CHỮ NHÂN TRONG HỌC THUYẾT NHO GIÁO ĐẾN TƯ DUY QUÂN SỰ VÀ GIÁO DỤC CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài An
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 SỰ BIẾN THỂ KHÔNG GIAN TRONG HỘI HỌA Tóm tắt
Trần Công Thoan
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 SỬ DỤNG MIND MAP HỖ TRỢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ Tóm tắt
Lê Thị Kiều Oanh
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 SỬ DỤNG PHÂN TÍCH QUAN HỆ XÁM ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ HDI CỦA CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI Tóm tắt
Phan Văn Thành
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 SỰ HỘI TỤ CỦA TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CÁC PHẦN TỬ NGẪU NHIÊN TRONG KHÔNG GIAN NPC TOÀN CỤC Tóm tắt
Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Thị Duyên
 
101 - 125 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054