Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 SỰ HỘI TỤ ĐẦY ĐỦ CHO DÃY CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN M-PHỤ THUỘC ĐÔI MỘT Tóm tắt
Hoàng Thị Duyên
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CHO MỘT LỚP PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG THUẦN NHẤT VÀ KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRONG KHÔNG GIAN ORLICZ-SOBOLEV Tóm tắt
Nguyễn Thành Chung
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Phan Thị Minh Lý, Bùi Văn Chiêm
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 TÂM THỨC HIỆN SINH TRONG TẬP TRUYỆN NGẮN CÁNH TRÁI CỦA PHAN HỒN NHIÊN Tóm tắt
Trần Nhật Thu
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 5, S. 3 (2016): TCKH&CN Số 12 TẠO TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC BÀI PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT Ở CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 10 Tóm tắt
Trần Hữu Phong, Hà Thị Sao
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 THIỀN SƯ ĐỖ PHÁP THUẬN VỚI NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM BUỔI ĐẦU KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP Tóm tắt
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 
T. 1, S. 1 (2019): TCKH&CN Số 19 (1) THIẾT KẾ BÀI GIẢNG NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 1 THEO HƯỚNG BÁM SÁT ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI HỌC NHẰM KÍCH HOẠT TƯ DUY VÀ TẠO CẢM HỨNG CHO NGƯỜI HỌC Tóm tắt
Trần Hương Giang
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 THIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL VÀ DỊ VÒNG MỚI ỨC CHẾ TƯƠNG TÁC PROTEIN-PROTEIN CỦA HỌ PROTEIN BCL-2, ÁP DỤNG VÀO VIỆC HỒI PHỤC TIẾN TRÌNH TỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO UNG THƯ Tóm tắt
Võ Đức Duy
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 THỜI GIAN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA RAYMOND CAVER Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 THỬ NGHIỆM NHÂN GIỐNG MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH CÓ XỬ LÝ CHẤT KÍCH THÍCH αNAA Ở ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Đinh Thị Thanh Trà
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 THUẬT NGỮ CHỦ THỂ TIẾP NHẬN Ở VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA HANS ROBERT JAUSS Tóm tắt
Mai Thị Liên Giang
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 THỰC NGHIỆM NUÔI THÂM CANH CÁ RÔ ĐẦU VUÔNG (Anabas testudineus) TRONG AO LÓT BẠT TẠI XÃ NHÂN TRẠCH, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Phan Thị Mỹ Hạnh
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DU LỊCH THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG Tóm tắt
Trần Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Thùy Dung
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Tự Lực
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI Tóm tắt
Nguyễn Thanh Tưởng
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Tự Lực
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN TUYÊN HÓA – TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Thị Thu Thủy
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Xuân Hảo
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 TIẾP CẬN MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU CHIẾN TRANH LẠNH TỪ GÓC NHÌN SỬ HỌC Tóm tắt
Lê Trọng Đại
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 TÍNH CHẤT STEINER-DEOGUN ĐỐI VỚI ĐỒ THỊ TÁCH CỰC VỚI Tóm tắt
Lê Xuân Hùng, Nguyễn Anh
 
T. 1, S. 1 (2012): TCKH&CN Số 1 TÍNH CÔNG SUẤT HẤP THỤ CỘNG HƯỞNG CYCLOTRON TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VỚI THẾ PARABOL BẰNG KỸ THUẬT CHIẾU ĐỘC LẬP TRẠNG THÁI Tóm tắt
Trần Ngọc Bích
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 TÍNH LỊCH SỬ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN THƠ MỚI Tóm tắt
Mai Thị Liên Giang
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP SÀN DÀY SƯỜN THEO QUAN ĐIỂM SÀN TƯƠNG ĐƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Tùng
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Lê Thị Thắm
 
126 - 150 trong số 214 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054