Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Bùi Khắc Hoài Phương
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ VIỆC XÁC LẬP CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI NÔNG HỘ VÀ TRANG TRẠI HỢP LÝ Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Tóm tắt
Hoàng Ngọc Văn, Trương Thị Tư, Hoàng Thị Thảo
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 ĐÀO TẠO NĂNG LỰC Ở BẬC ĐẠI HỌC- PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THÁCH THỨC TRIỂN KHAI Tóm tắt
Nguyễn Minh Hồng
 
T. 7, S. 1 (2018): TCKH&CN Số 16 ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ Ở QUẢNG NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1960 Tóm tắt
Đinh Thị Kim Ngân
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 ĐỊA DANH QUẢNG BÌNH VỚI SỰ PHẢN ÁNH CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ Tóm tắt
Nguyễn Đình Hùng
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHÂN TRỜI MÙA HẠ CỦA HỮU PHƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ BAZƠ DẠNG KÌM-NNO CÓ CHỨA VÒNG QUINOLINE VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA CHÚNG VỚI Ni (II) Tóm tắt
Từ Sỹ Chương
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ DẠNG KÌM CÓ DẠNG NN’N VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA NÓ VỚI Ni (II) Tóm tắt
Từ Sỹ Chương
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 Điều khiển tối ưu LQR cho hệ thống treo bán chủ động với mô hình nửa xe Tóm tắt
Trương Công Minh, Nguyễn Lê Hòa
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 ĐỐI CHIẾU DANH TỪ SỐ NHIỀU TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT Tóm tắt
Nguyễn Thị Hồng Thắm
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 ĐỐI CHIẾU NHỊP TRONG TỤC NGỮ TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Tóm tắt
Võ Thị Dung
 
T. 2, S. 2 (2013): TCKH&CN Số 4 ĐỐI CHIẾU VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG CHỊU CẮT GIỮA TCXDVN 356-2005 ( СНиП 2.03.01-84*) VÀ СП 52.101.2003 Tóm tắt
Đoàn Cường Quốc, Lê Bá Huế
 
T. 3, S. 2 (2014): TCKH&CN Số 6 ĐỔI MỚI NỘI DUNG MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 “TRÒ CHƠI” CỐT TRUYỆN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN RAYMOND CARVER Tóm tắt
Lê Huy Bắc, Dương Thị Ánh Tuyết
 
201 - 214 trong số 214 mục << < 4 5 6 7 8 9 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054