Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÀI KHOẢN NỘP LỆ PHÍ XỬ LÝ BÀI BÁO

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình kính thông báo đến Quý tác giả về việc thay đổi số tài khoản nộp lệ phí xử lý bài báo (nhấn vào link dưới) để xem chi tiết.

Nhấn vào đây

 
Đã đăng: 2023-02-08
 

Thư mời viết bài Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

 

Kính gửi Qúy nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong cả nước.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình kính gửi đến Quý nhà khoa học, cán bộ, giảng viên các trường đại học, viện nghiên cứu lời chúc sức khỏe và cảm ơn sâu sắc đến Quý vị trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng Tạp chí.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình (ISSN: 0866-7683) đăng tải tất cả các bài viết NCKH bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiện, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông - lâm - ngư nghiệp, các bài biên khảo, dịch thuật, các kết quả nghiên cứu khoa học chưa từng được công bố trên các ấn phẩm khác. Toàn bộ quy trình nộp, bình duyệt và công bố bài viết thông qua hệ website của Tạp chí.

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng cũng như số lượng bài viết, Ban biên tập Tạp chí trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ giảng viên, quý độc giả trong và ngoài trường tham gia viết bài gửi đến Tạp chí.

Trân trọng!

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

 
Đã đăng: 2019-11-10
 

Giấy phép hoạt động báo chí in

 

Ngày 4/6/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số: 963/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ trực thuộc trường Đại học Quảng Bình.

Ngày 21/2/2013 Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.

Sau khi có Giấy phép hoạt động báo chí, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định Thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc trường Đại học Quảng Bình và các Quyết định về việc  Bổ nhiệm và Thành lập Ban lãnh đạo, Ban biên tập của Tạp chí khoa học và Công nghệ.

Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Quảng Bình sẽ được phát hành nhân dịp Chào mừng kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2012.

Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ của Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 985/QĐ-ĐHQB ngày 19/6/2012 của Hiệu trưởng

1. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí

- Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường; công bố, giới thiệu các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường; thông tin các hoạt động, quảng bá, trao đổi kiến thức khoa học - công nghệ.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Nội dung chính của Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

3. Ban Lãnh đạo Tạp chí

Tổng biên tập: TS. Võ Khắc Sơn

Phó Tổng biên tập:  TS. Nguyễn Đình Hùng

Thư ký tòa soạn: TS. Phan Văn Thành

Trị sự tòa soạn: CN. Đặng Thị Hiền

 
Đã đăng: 2017-07-04
 

ĐỊNH DẠNG BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KH&CN ĐH QUẢNG BÌNH

 
XEM MẪU ĐỊNH DẠNG BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ TẠI ĐÂY  
Đã đăng: 2017-07-04
 

THỂ LỆ BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình nhận đăng các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu, các độc giả trong và ngoài trường, chưa công bố trên các cơ quan xuất bản khác.

2. Bài viết được soạn thảo trên Word hoặc LaTex. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chuẩn xác, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài viết; kích thước ảnh không quá 4x7cm, số của công thức ở phía bên phải; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa phía dưới, tên bảng biểu đặt ở giữa phía trên.

Bài viết gửi đăng không quá 8 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo), gồm các phần theo thứ tự sau: tên bài, họ và tên tác giả; tóm tắt; từ khóa; mở đầu; nội dung; kết luận; tài liệu tham khảo. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail và có chữ ký của tác giả. Tên bài báo, tóm tắt và các từ khóa viết bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

Chi tiết định dạng bài gửi đăng xem phần phụ lục đính kèm.

3. Nội dung bài báo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính; chỉ rõ các tài liệu tham khảo theo số thứ tự để trong ngoặc [ ].

4. Tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự, xếp theo ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức…, sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; có đầy đủ các thông tin sau đây:

- Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có); Tài liệu tham khảo là đường dẫn trên Internet xếp ở cuối danh mục.

- Đối với bài báo trong tạp chí hoặc bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (trong ngoặc đơn), tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách), số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang đầu-cuối (gạch ngang giữa hai số).

5. Tác giả gửi bài viết cho Ban biên tập bằng bản  file điện tử qua hệ thống website của Tạp chí.

Địa chỉ liên hệ: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Gửi bài trực tuyến theo địa chỉ Website: http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh;   E-mail: tckhcn.qbu@gmail.com 

 
Đã đăng: 2017-07-04
 
1 - 5 trong số 5 mục


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054