Thông báo

Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Quảng Bình được cấp phép đăng bài bằng ngôn ngữ tiếng Anh

 

Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Quảng Bình đã đươc Cuc báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép đăng bài bằng ngôn ngữ tiếng Anh theo công văn số 2171/BTTTT-CBC. 

 
Đã đăng: 2018-07-28
 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ IN

 

Ngày 4/6/2012 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số: 963/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động báo chí in cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ trực thuộc trường Đại học Quảng Bình.

Ngày 21/2/2013 Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia đã cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình.

Sau khi có Giấy phép hoạt động báo chí, Hiệu trưởng trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định số 985/QĐ-ĐHQB ngày 19/6/2012 về việc thành lập Tạp chí Khoa học và Công nghệ thuộc trường Đại học Quảng Bình và các Quyết định về việc  Bổ nhiệm và Thành lập Ban lãnh đạo, Ban biên tập của Tạp chí khoa học và Công nghệ.

Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Quảng Bình được phát hành nhân dịp Chào mừng kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam 21/6/2012.

1. Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí

- Phản ánh hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường; công bố, giới thiệu các công trình khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Trường; thông tin các hoạt động, quảng bá, trao đổi kiến thức khoa học - công nghệ.

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ.

2. Nội dung chính của Tạp chí

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình là tạp chí đa ngành, đa lĩnh vực; chủ yếu đăng kết quả các công trình nghiên cứu về khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục, nghệ thuật, nông, lâm, ngư nghiệp,…, các bài biên khảo, dịch thuật, thông tin khoa học và nghiên cứu chuyên đề về các lĩnh vực của Tạp chí.

3. Ban Lãnh đạo Tạp chí

Chủ tịch Hội đồng biên tập: PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

Tổng biên tập: PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng

Phó Tổng biên tập:  TS. Bùi Khắc Sơn

Thư ký tòa soạn: TS. Phan Văn Thành

Trị sự tòa soạn: CN. Đặng Thị Hiền

4. Ban biên tập

TS. Nguyễn Thành Chung (ĐHQB)                    PGS.TS. Nguyễn Đình Luyện (ĐHSP-ĐHH)

TS. Nguyễn Văn Chung (ĐHQB)                       TS. Trần Tự Lực (ĐHQB)

TS. Võ Thị Dung (ĐHQB)                                 PGS. TS. Trần Ngọc (ĐHQB)

TS. Hoàng Văn Dũng (ĐHQB)                          PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ (ĐHNL-ĐHH)                        

TS. Nguyễn Văn Duy (ĐHQB)                           ThS. Nguyễn Lương Sáng (ĐHQB)

PGS.TS. Trương Minh Đức (ĐHSP-ĐHH)            TS. Trần Thủy (ĐHQB) 

TS. Mai Thị Liên Giang (ĐHQB)                        TS. Đinh Thị Thanh Trà (ĐHQB) 

TS. Phạm Xuân Hậu (ĐHQB)                            TS. Dương Ánh Tuyết (ĐHQB)          

TS.Trần Đức Hiền (ĐHQB)                               TS. Trương Thị Tư (ĐHQB)

TS. Nguyễn Thế Hoàn (ĐHQB)                         TS. Trần Lý Tưởng (ĐJQB)

TS. Nguyễn Đình Hùng (ĐHQB)                       ThS. Phạm Thị Diệu Vinh (ĐHQB)

TS. Trần Thế Hùng (ĐHQB)                                

5. Trụ sở toà soạn

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: (0232) 3819 333  -  Fax: (0232) 3821 054

Website: http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh Email:     tckhcn.qbu@gmail.com hoặc  tapchikhcn@.qbu.edu.vn
 
Đã đăng: 2018-03-15
 

THỂ LỆ BÀI VIẾT GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

 

1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Quảng Bình nhận đăng các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học, nghiên cứu, các độc giả trong và ngoài trường, chưa công bố trên các cơ quan xuất bản khác.

2. Bài viết được soạn thảo trên Word hoặc LaTex. Các ký hiệu, công thức phải rõ ràng, chuẩn xác, có tên và chú thích đầy đủ, có đánh số thứ tự và chỉ rõ vị trí trong nội dung bài viết; kích thước ảnh không quá 4x7cm, số của công thức ở phía bên phải; tên hình vẽ, ảnh và đồ thị đặt ở giữa phía dưới, tên bảng biểu đặt ở giữa phía trên.

Bài viết gửi đăng không quá 8 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo), gồm các phần theo thứ tự sau: tên bài, họ và tên tác giả; tóm tắt; từ khóa; mở đầu; nội dung; kết luận; tài liệu tham khảo. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail và có chữ ký của tác giả. Tên bài báo, tóm tắt và các từ khóa viết bằng 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

3. Nội dung bài báo phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc; sử dụng chính xác các thuật ngữ khoa học; đánh số thứ tự các nội dung nghiên cứu chính; chỉ rõ các tài liệu tham khảo theo số thứ tự để trong ngoặc [ ].

4. Tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự, xếp theo ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Đức…, sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; có đầy đủ các thông tin sau đây:

- Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản, tái bản lần thứ mấy (nếu có); Tài liệu tham khảo là đường dẫn trên Internet xếp ở cuối danh mục.

- Đối với bài báo trong tạp chí hoặc bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (trong ngoặc đơn), tên bài báo (trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách), số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang đầu-cuối (gạch ngang giữa hai số).

5. Tác giả gửi bài viết trực tuyến qua website http://tckh.qbu.edu.vn/index.php/tckh. Tạp chí chỉ nhận đăng các bài viết đáp ứng các yêu cầu nói trên.

Địa chỉ liên hệ:

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình

312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình.

Điện thoại: 0232.819333; E-mail: tckhcn.qbu@gmail.com hoặc tapchikhcn@.qbu.edu.vn

 
Đã đăng: 2018-03-15
 

ĐỊNH DẠNG BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ KH&CN ĐH QUẢNG BÌNH

 

Khổ giấy: A4, lề trên, lề dưới: 2.5cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, cách dòng: 1.15-1.2 cm.

Cách đoạn Spacing Before 6pt.

Font: Times New Roman, Bảng mã Unicode với kích thước và sắp xếp như sau:

Đề  mục

Kích thước

Định dạng

Sắp xếp

Tựa bài (Title)

14

BOLD (ĐẬM), UPPERCASE (VIẾT HOA)

Canh giữa (Centered)

Tác giả (Author)

12

Đậm (Bold), In nghiêng

Canh giữa (Centered)

Tóm tắt (Abstract)

12

In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Từ khóa (Keyword)

12

Đậm (Bold),  In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Tên tiểu đoạn mức 1 (Heading 1)

13

BOLD (ĐẬM), UPPERCASE (VIẾT HOA)

Canh trái (Left)

Tên tiểu đoạn mức 2 (Heading 2)

13

Đậm (Bold)

Canh trái (Left)

Tên tiểu đoạn mức 3 (Heading 3)

13

In nghiêng (Italic)

Canh trái (Left)

Nội dung (Content)

13

Bình thường (Normal)

Canh đều (Justifiled)

Tên khoa học (Scientific name)

13

In nghiêng (Italic)

Canh đều (Justifiled)

Bảng (Table)

12

Bình thường (Normal)

Canh trái (Left)

Chú thích bảng (Annotated table)

9

In nghiêng (Italic)

Canh trái (Left), dưới bảng (under table)

Tên bảng (Name of table)

11

Đậm (Bold)

Canh trái (Left), trên bảng (upper table)

Tên hình(Name of figure)

11

Đậm (Bold)

Canh giữa (Centered), dưới hình (under figure)

Ghi chú (Note)

10

Bình thường (Normal)

Canh đều (Justifiled), cuối trang ( Page end)

Tài liệu tham khảo (Reference)

11

Bình thường (Normal)

Canh trái (Left)

 Các tiểu đoạn nhiều nhất là 3 mức, được đánh số như sau:

1

1.1

1.1.1

2

2.1

2.1.1

 
Đã đăng: 2018-03-15
 
1 - 4 trong số 4 mục


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054