Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 1, S. 1 (2021): TCKH&CN SỐ 21 (1) A REVIEW AND IMPLICATIONS OF BOTH PRODUCTIVITY AND DISPLACEMENT PROPERTIES OF ENGLISH IN COMMUNICATION Tóm tắt
Lê Thị Hằng, Lê Thị Hằng
 
T. 1, S. 2 (2021): TCKH&CN SỐ 21 (2) An application of Banach’s fixed point theorem to the nonlinear inverse problems Tóm tắt
Ngô Thanh Bình
 
T. 1, S. 2 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (2) An investigation of expressions concerning death in English and Vietnamese obituary Tóm tắt
Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 
T. 1, S. 3 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (3) ANH HÙNG - LIỆT SỸ QUÁCH XUÂN KỲ NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, BẤT KHUẤT Tóm tắt
Lê Trọng Đại
 
T. 4, S. 2 (2015): TCKH&CN Số 8 ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 5, S. 2 (2016): TCKH&CN Số 11 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN Ở LỢN MẸ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
 
T. 6, S. 2 (2017): TCKH&CN Số 14 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ Tóm tắt
Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh, Phan Thị Quỳnh Trang
 
T. 1, S. 1 (2021): TCKH&CN SỐ 21 (1) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG NAA VÀ GIÁ THỂ ĐẾN NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY HƯƠNG BÀI (Dianella ensifoliaDC.) BẰNG GIÂM HOM TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
nguyen phuong, Trần Thế Hùng
 
T. 1, S. 2 (2021): TCKH&CN SỐ 21 (2) ẢNH HƯỞNG CỦA IBA LÊN SỰ RA RỄ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÀNH GIÂM CÂY SIM (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hương Bình, Bùi Thị Thục Anh, Đinh Thị Thanh Trà
 
T. 2, S. 1 (2013): TCKH&CN Số 3 ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHÁY ĐẾN KHẢ NĂNG CHÁY, HỆ SỐ BẮT CHÁY RỪNG THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) VÀ RỪNG KEO LÁ TRÀM (Acacia aurriculiformis) TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Phương Văn
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D Tóm tắt
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
 
T. 1, S. 1 (2021): TCKH&CN SỐ 21 (1) ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CUA ĐỒNG (Somanniathelphusa sinensis) NUÔI TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Phan Thị Mỹ Hạnh
 
T. 6, S. 1 (2017): TCKH&CN Số 13 ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁM PHỐI TRỘN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DẾ NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thùy, Diệp Thị Lệ Chi, Phan Thị Mỹ Hạnh, Lê Khánh Vũ
 
T. 1, S. 3 (2019): TCKH&CN SỐ 19 (3) ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ SỐ CHU KỲ ĐẾN KÍCH CỠ CUỘN DÂY TRONG BỘ CHUYỂN ĐỔI BOOST CHO CÁC NGUỒN PIN MẶT TRỜI Tóm tắt
Đỗ Thị Hoa
 
T. 1, S. 2 (2012): TCKH&CN Số 2 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoàn
 
T. 4, S. 1 (2015): TCKH&CN Số 7 BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Hoàng Đình Tuyền
 
T. 4, S. 3 (2015): TCKH&CN Số 9 BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 1, S. 1 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (1) BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Hoàng Thị Tường Vi
 
T. 1, S. 2 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (2) CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Tóm tắt
Phạm Thị Yến, Nguyễn Kế Tam
 
T. 1, S. 2 (2019): TCKH&CN Số 19 (2) CÁC KIỂU KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 7, S. 2 (2018): TCKH&CN Số 17 CÁC KIỂU KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 3, S. 1 (2014): TCKH&CN Số 5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Dương Trí Thảo, Phan Đình Hùng
 
T. 7, S. 3 (2018): TCKH&CN Số 18 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÁI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỜI TRANG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Võ Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 5, S. 1 (2016): TCKH&CN Số 10 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Lại Thị Phan Mai
 
T. 1, S. 1 (2020): TCKH&CN SỐ 20 (1) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Huỳnh Tịnh Cát
 
1 - 25 trong số 315 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054