Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 5, S. 2 (2016): Tạp chí KH&CN số 11 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC MỨC BỔ SUNG MỠ CÁ TRA TRONG KHẨU PHẦN LỢN NÁI F1 (LANDRACE x YORKSHIRE) ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH SẢN Ở LỢN MẸ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA LỢN CON Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ
 
T. 6, S. 2 (2017): Tạp chí KH&CN số 14 ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DẦU KHÍ Tóm tắt
Nguyễn Tuyết Khanh, Lê Khắc Hoài Thanh, Phan Thị Quỳnh Trang
 
T. 2, S. 1 (2013): Tạp chí KH&CN số 03 ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHÁY ĐẾN KHẢ NĂNG CHÁY, HỆ SỐ BẮT CHÁY RỪNG THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) VÀ RỪNG KEO LÁ TRÀM (Acacia aurriculiformis) TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Phương Văn
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D Tóm tắt
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
 
T. 6, S. 1 (2017): Tạp chí KH&CN số 13 ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ CÁM PHỐI TRỘN TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA DẾ NUÔI THƯƠNG PHẨM TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Thùy, Diệp Thị Lệ Chi, Phan Thị Mỹ Hạnh, Lê Khánh Vũ
 
T. 1, S. 2 (2012): Tạp chí KH&CN Số 02 ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoàn
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Hoàng Đình Tuyền
 
T. 6, S. 1 (2017): Tạp chí KH&CN số 13 BÀN VỀ VẤN ĐỀ PHÂN ĐÔI KHÁI NIỆM TRONG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Tóm tắt
Hoàng Quảng Lực
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 3, S. 1 (2014): Tạp chí KH&CN số 05 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHÈO ĐÓI CỦA CÁC HỘ DÂN VEN BIỂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Dương Trí Thảo, Phan Đình Hùng
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Phụng
 
T. 7, S. 3 (2018): Tạp chí KH&CN số 18 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA HÀNG NHÁI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỜI TRANG CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt
Võ Thị Thanh Thương, Nguyễn Thị Thảo
 
T. 5, S. 1 (2016): Tạp chí KH&CN số 10 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt
Lại Thị Phan Mai
 
T. 3, S. 1 (2014): Tạp chí KH&CN số 05 CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP Tóm tắt
Nguyễn Thế Hoàn
 
T. 1, S. 1 (2012): Tạp chí KH&CN số 01 CẢM NHẬN VỀ ĐÔI BÀN TAY TRONG THƠ NỮ CHỐNG MỸ Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga
 
T. 2, S. 1 (2013): Tạp chí KH&CN số 03 CẤU TRÚC HƯỚNG NỘI TRONG TIỂU THUYẾT R. TAGORE Tóm tắt
Nguyễn Văn Hạnh
 
T. 6, S. 2 (2017): Tạp chí KH&CN số 14 CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT ELECTRON CỦA ANION CLUSTER GECMANI PHA TẠP CROM GenCr─(n = 1 – 5) Tóm tắt
Nguyễn Đức Minh
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 CHÀO HỎI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG HÁN Tóm tắt
Lê Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Mai Hoa
 
T. 2, S. 2 (2013): Tạp chí KH&CN số 04 CHIẾN LƯỢC HỘI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “CUỘC ĐỜI CỦA PI” Tóm tắt
Đỗ Thị Thùy Trang
 
T. 1, S. 1 (2012): Tạp chí KH&CN số 01 CHỮ VIẾT GHI TIẾNG VIỆT: CHỮ NÔM HAY LÀ CHỮ QUỐC NGỮ? Tóm tắt
Đỗ Thùy Trang
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN MỐI QUAN HỆ HỮU NGHỊ GIỮA TỈNH QUẢNG BÌNH VÀ KHĂM MUỘN Tóm tắt   PDF
Lại thị Hương
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN THE ENGLISH HIGH SCHOOL CLASSROOMS IN QUANG BINH PROVINCE: PROBLEMS AND POSSIBLE SOLUTIONS Tóm tắt   PDF (English)
pham thi ha
 
T. 6, S. 3 (2017): Tạp chí KH&CN số 15 Dấu ấn văn hóa trong thơ Hoàng Vũ Thuật Tóm tắt
Mai Thị Liên Giang
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 DẠY HỌC TRIẾT HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG Tóm tắt
Lương Lan Huệ
 
1 - 25 trong số 222 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054