PHƯƠNG TIỆN NGÔN NGỮ GÂY CƯỜI TRONG TRUYỆN CƯỜI TIẾNG ANH

Dương Thị Mỹ Lệ

Tóm tắt


Văn hóa và ngôn ngữ có liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời. Ngôn ngữ là phương tiện chuyên chở văn hóa và văn hóa được chứa đựng trong ngôn ngữ. Ngôn ngữ và văn hóa luôn thể hiện những đặc trưng riêng của mỗi cộng đồng, mỗi dân tộc. Bất kỳ dân tộc nào cũng có tiếng cười, cái hài và truyện cười. Tuy nhiên, tiếng cười, cái hài và truyện cười của các dân tộc lại mang những sắc thái khác nhau. Bài viết đề cập đến một số phương tiện ngôn ngữ gây cười trong truyện cười tiếng Anh để khám phá những đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của dân tộc này.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054