ĐẶC ĐIỂM NHẤN MẠNH TRONG BỊ ĐỘNG TIẾNG ANH THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG HỆ THỐNG CỦA M.A.K HALLIDAY

pham thi ha

Tóm tắt


Tóm tắt. Câu bị động tiếng Anh luôn là vấn đề được giới ngôn ngữ học quan tâm nghiên cứu với nhiều quan điểm và trường phái ngôn ngữ khác nhau.  Bài viết nhằm miêu tả và phân tích các đặc điểm nhấn mạnh của câu bị động tiếng Anh theo quan điểm ngữ pháp chức năng hệ thống của M.A.K Halliday. Theo đó, tính nhấn mạnh của câu bị động tiếng Anh được miêu tả và phân tích dựa trên các bình diện cấu trúc của ngữ pháp chức năng: cấu trúc đề - thuyết, cấu trúc Thức và cấu trúc chuyển tác.

     Từ khóa: nhấn mạnh, bị động, ngữ pháp, chức năng.


Từ khóa


: nhấn mạnh, bị động, ngữ pháp, chức năng.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054