NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ THEO HƯỚNG THÔNG MINH VÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

Trần Phương Nam, Ngô Viết Song, Nguyễn Hữu Chúc, Nguyễn Văn Đoài

Tóm tắt


Bài viết này trình bày về việc nghiên cứu, thiết kế hệ thống đèn chiếu sáng đô thị theo hướng thông minh và tiết kiệm năng lượng. Mô hình thiết kế được đề xuất gồm có thiết bị đầu đầu và thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu đầu là máy tính chủ và phần mềm giám sát, điều khiển. Thiết bị đầu cuối là bộ giám sát, điều khiển. Hệ thống có thể hoạt động với các chế độ đóng cắt linh hoạt theo thời tiết hoặc theo chế độ người dùng. Hiệu quả tiết kiệm năng lượng được thể hiện qua các chế độ đóng cắt linh hoạt.


Toàn văn:

PDF


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054