HIỆU ỨNG CHÁY CỦA U-235 TRONG BUỒNG PHÂN HẠCH DÙNG ĐỂ ĐO THÔNG LƯỢNG NEUTRON

Lê Thị Diệu Hiền, Châu Ngọc Anh Minh

Tóm tắt


Buồng phân hạch là loại detector chứa khí dùng để đo thông lượng neutron trong các lò phản ứng hạt nhân, trong các thí nghiệm trên các máy gia tốc hạt, trong các thiết bị y tế… Một trong những hiệu ứng quan trọng của buồng phân hạch khi đặt dưới sự chiếu xạ của neutron là hiệu ứng cháy của vật liệu phân hạch dùng làm lớp phủ điện cực. Trong bài báo này, hiệu ứng cháy của 235U trong buồng phân hạch sử dụng 235U làm lớp phủ điện cực đã được nghiên cứu. Sự thay đổi hiệu suất của buồng phân hạ ch theo thời gian do sự cháy của 235U đã được xem xét đối với các chùm neutron có phổ năng lượng khác nhau có thông lượng thấp và thông lượng cao.


Từ khóa


buồng phân hạch, lớp phủ điện cực, hiệu ứng cháy của vật liệu phân hạch, hiệu suấtTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054