MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ SỰ HỘI TỤ TRUNG BÌNH CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN MỜ TRONG KHÔNG GIAN METRIC

pham tri nguyen

Tóm tắt


Trong bài báo này,  là không gian metric được trang bị phép toán tổ hợp lồi và gọi là không gian tổ hợp lồi, định nghĩa về không gian tổ hợp lồi được đưa ra bởi Terán và Molchanov năm 2006. Chúng tôi thiết lập một số kết quả về sự hội tụ trung bình cho các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi.


Từ khóa


từ khóa 1 Hội tụ trung bình; từ khóa 2 Biến ngẫu nhiên mờ; từ khóa 3 Không gian tổ hợp lồi

Trích dẫn bài viết


PHẠM TRÍ NGUYỄN

Trường Đại học Điện lực, Số 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, Việt Nam

ĐT: 0972823080

Email: nguyenpt@epu.edu.vn
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054