ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Hoàng Thị Hà

Tóm tắt


Lớp học đảo ngược là một phương pháp giảng dạy truyền tải nội dung bài giảng đến sinh viên tại nhà thông qua các phương tiện điện tử và sử dụng thời gian trên lớp cho các hoạt động ứng dụng thực tế. Mô hình lớp học này rất phù hợp và hiệu quả trong giai đoạn dạy học trực tuyến vì ảnh hưởng của đại dịch Covid19 như hiện nay. Bài viết này tập trung mô tả các đặc điểm của mô hình dạy học trong lớp đảo ngược, so sánh sự khác biệt giữa lớp học truyền thống và lớp học đảo ngược. Cách áp dụng mô hình này vào giảng dạy trực tuyến tại trường Đại học Quảng Bình cũng được đề cập đến.


Từ khóa


mô hình lớp học đảo ngược, giảng dạy trực tuyếnTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054