Một số mở rộng của bất đẳng thức Young và ứng dụng

Hồ Nguyễn Nhật Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hà Thị Thu Hằng, Phạm Văn Dược

Tóm tắt


Bài báo này trình bày chứng minh các bất đẳng thức Young và bất đẳng thức Young cải tiến bằng các phương pháp của toán sơ cấp. Các kết quả của bất đẳng thức Young được sử dụng để chứng minh và cải tiến các bất đẳng thức Rogers – Hölder cho lớp các hàm thuộc không gian  với .


Từ khóa


Bất đẳng thức Young; bất đẳng thức Rogers – Hölder; không gian L^p; hàm lồiTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054