XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ KHOAN LỖ LẮP ĐẦU NỘI SOI BUỒNG CHÁY TRÊN NẮP MÁY ĐỘNG CƠ AVL 5402 BẰNG PHẦN MỀM CATIA

Nguyễn Đức Khánh, Nguyễn Duy Vinh

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xác định vị trí khoan lỗ lắp đầu nội soi để quan sát buồng cháy trên nắp máy động cơ nghiên cứu AVL 5402. Nghiên cứu sử dụng công cụ phân tích kết cấu của phần mềm Catia dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method-FEM). Đối tượng nghiên cứu là động cơ mẫu AVL 5402 của hãng AVL, Cộng hòa Áo. Kết quả lựa chọn được lỗ khoan lắp đầu nội soi loại M14 có đường kính 8mm. Vị trí lỗ khoan không gây ảnh hưởng tới các bộ phận hay hệ thống khác trên nắp máy như đường nước, cơ cấu phối khí, đường nạp, thải… Kết quả tính toán kiểm nghiệm cho thấy ứng suất tổng lớn nhất trên nắp máy là 3,91.107N/m2 và chuyển vị lớn nhất là 0,0197mm. Các giá trị này nhỏ hơn nhiều so với giá trị giới hạn của vật liệu chế tạo nắp máy, do đó nắp máy vẫn đảm bảo độ bền sau khi khoan lỗ lắp đầu nội soi.

Từ khóa


Phương pháp phần tử hữu hạn; FEM; nắp máy, động cơ đốt trong; động cơ cháy do nén; chia lưới.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054