CÁC NHÂN TỐ TẠO NÊN MỘT HUYỀN THOẠI VÕ NGUYÊN GIÁP

Nguyễn Thế Hoàn

Tóm tắt


Hơn một nửa thế kỷ nay, ở trong và ngoài nước đã có hàng trăm công trình nghiên cứu và bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dưới nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Có thể thấy rõ, tất cả những công trình đó đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và tôn vinh đồng thời khẳng định tài năng và đức độ của vị Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông không chỉ là nhân vật huyền thoại đi vào lịch sử nhân loại như một thiên tài quân sự bậc nhất của thế kỷ XX mà còn là một tượng đài nhân cách hội tụ đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời đại mới. Trong bài viết  này, chúng tôi xin được nêu lên các nhân tố tạo nên một huyền thoại Võ Nguyên Giáp, với mong muốn góp phần rõ thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của một nhân tướng Việt Nam và thế giới.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054