ĐẶC TRƯNG CÚ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG CỦA HÀNH VI XIN PHÉP TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

Nguyễn Thị Mai Hoa

Tóm tắt


Xin phép là một hành vi lời nói đặc biệt trong tiếng Anh và tiếng Việt. Nghĩa của hành vi này không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc ngữ pháp và từ vựng, mà còn phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội của người nói và người nghe như tuổi tác, địa vị xã hội, giới tính... Chính vì thế, mục đích của bài viết là tìm ra một số điểm tương đồng và khác biệt trong hành vi xin phép giữa tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc nhìn cú pháp và ngữ dụng học. Kết quả nghiên cứu có thể giúp những người tham gia giao tiếp sử dụng hành vi này một cách hợp lý, hiệu quả trong những ngữ cảnh giao tiếp cụ thể.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054