QUY TRÌNH HÌNH THÀNH SÁNG TẠO MỸ THUẬT TRÊN NGUYÊN VẬT LIỆU TÁI SỬ DỤNG CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

Nguyễn Chiêu Sinh

Tóm tắt


Bài viết giới thiệu quy trình hình thành khả năng sáng tạo mĩ thuật trên một số nguyên vật liệu tái sử dụng cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non. Đánh giá vai trò và chỉ ra một số lưu ý khi sáng tạo mĩ thuật trên nguyên vật liệu tái sử dụng góp phần nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng hoạt động tạo hình trong học tập và giảng dạy mầm non.


Từ khóa


Quy trình sáng tạo; tạo hình; vật liệu tái chế.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054