ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ “KAHOOT” NHẰM THÚC ĐẨY TÍNH TƯƠNG TÁC TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

NGUYENMAIHOA Mai Hoa

Tóm tắt


Tóm tắt. Áp dụng công nghệ trong giáo dục nói chung và việc dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nói riêng không còn là ước mơ của giảng viên mà đã được áp dụng mạnh mẽ trong các cấp của hệ thống giáo dục. Tối đa hóa tiềm năng công nghệ trong giảng dạy là một trong những ưu tiên hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh. Có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy mối quan hệ giữa các trò chơi và động lực và sự tham gia trong lớp ngôn ngữ. Nghiên cứu này điều tra việc sử dụng Kahoot làm phương tiện truyền thông trong việc dạy đọc hiểu và giới thiệu Kahoot! - hậu duệ của các hệ thống phản hồi cá nhân (PRSs) - với 10 sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Quảng Bình với mục đích tìm ra khả năng công nghệ Kahoot! có thể sẽ nâng cao kinh nghiệm học tập cũng như sự tham gia và hợp tác của các sinh viên không chuyên ngữ trong các lớp đọc hiểu. Nghiên cứu cho thấy rằng sinh viên thường tham gia và tích cực hơn về việc sử dụng công nghệ “Kahoot”, và có xu hướng thích các lớp học tương tác sử dụng công nghệ.Từ những kết quả nghiên cứu, bài báo đề xuất một số phương pháp có thể sử dụng Kahoot! như một hỗ trợ công nghệ dựa trên web để thúc đẩy sự tương tác, tự chủ, bình đẳng và năng lực xã hội học, cũng như để khuyến khích khả năng của người học học ngôn ngữ thứ hai một cách tích cực.  

Từ khóa


Technology, Kahoot!, Reading comprehension, EFL students

Trích dẫn bài viết


TS. Nguyễn Thị Mai Hoa

Trung tâm NC ASEAN, Trường Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiêt, Đồng Hới, Quảng Bình

Emai:maihoanguyenqbuni@gmail.com
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054