THIẾT KẾ, TỔNG HỢP VÀ THỬ NGHIỆM HOẠT TÍNH SINH HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL VÀ DỊ VÒNG MỚI ỨC CHẾ TƯƠNG TÁC PROTEIN-PROTEIN CỦA HỌ PROTEIN BCL-2, ÁP DỤNG VÀO VIỆC HỒI PHỤC TIẾN TRÌNH TỰ CHẾT CỦA TẾ BÀO UNG THƯ

Võ Đức Duy

Tóm tắt


Tế bào tăng sinh bất thường, thoát khỏi sự tự chết, di căn và tiếp tục phát triển là một trong những nguyên nhân chính tạo thành bệnh ung thư. Các protein chống lại sự tự chết trong họ protein Bcl-2 (đặc biệt là Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1) thường tăng sinh với tỉ lệ cao trong các tế bào ung thư và các tế bào gốc của tế bào ung thư (cancer stem cells) góp phần giúp tế bào ung thư thoát khỏi sự tự chết, kháng thuốc và tiếp tục phát triển. Do đó, đây là một đích sinh học đặc biệt hấp dẫn trong nghiên cứu liệu pháp hóa trị mới điều trị ung thư. Các hợp chất có khả năng ức chế các protein chống lại sự chết có tiềm năng khôi phục lại sự tự chết của tế bào ung thư. Trong nghiên cứu này chúng tôi trình bày việc thiết kế, tổng hợp và thử nghiệm hoạt tính sinh học của các hợp chất phenol và dị vòng mới có khả năng ức chế protein Bcl-xL và gây chết ở tế bào ung thư.

Từ khóa


hợp chất phenol, hợp chất dị vòng, tương tác protein-protein, họ protein Bcl-2, tiến trình tự chết của tế bào, ung thư.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054