NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Bùi Thị Thục Anh

Tóm tắt


Giá thể trồng cây đóng vai trò như bể chứa để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. Vì vậy, việc tìm ra giá thể phù hợp với từng loại rau là cần thiết. Các thí nghiệm được thực hiện trong các khay nhựa với kiểu bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần nhắc lại. Thông qua việc đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của các loại rau trồng trên các giá thể khác nhau, bài báo đã xác định được giá thể phù hợp nhất cho sinh trưởng và phát triển của cà chua đỏ lùn, cà rốt tí hon.


Từ khóa


Giá thể; cà chua đỏ lùn; cà rốt tí honTẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054