LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Nguyễn Thị Tuyến

Tóm tắt


Nghiên cứu xác định 13 bài tập và 2 hình thức luyện tập thể dục thể thao trong giảng dạy môn cầu lông nhằm tăng cường giáo dục tố chất thể lực và nâng cao kết quả học tập cho sinh viên.TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054