T. 1, S. 2 (2012)

TCKH&CN Số 2

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SẤY DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Hoàng Dương Hùng
ỨNG DỤNG PHÂN BÓN TRONG LÂM NGHIỆP THẾ GIỚI VÀ TRIỂN VỌNG CHO VIỆT NAM
Trần Thế Hùng
SỰ HỘI TỤ CỦA TỔNG CÓ TRỌNG SỐ CÁC PHẦN TỬ NGẪU NHIÊN TRONG KHÔNG GIAN NPC TOÀN CỤC
Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Thị Duyên
ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA CÁ PHÈN HAI SỌC UPENEUS SULPHUREUS (Cuvier & Valenciennes, 1829) Ở VÙNG VEN BIỂN QUẢNG BÌNH
Võ Văn Thiệp, Nguyễn Thị Diệu Hà
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT HUỲNH QUANG PHỨC CHẤT 1,10-PHENANTROLIN DYSPROZI (III) NITRAT
Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Thị Ngọc Lê
GIỌNG ĐIỆU NGHỆ THUẬT TRONG NHO LÂM NGOẠI SỬ CỦA NGÔ KÍNH TỬ
Lê Sỹ Điền
TÍNH LỊCH SỬ TRONG QUÁ TRÌNH TIẾP NHẬN THƠ MỚI
Mai Thị Liên Giang
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐỂ GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG
Nguyễn Thị Hoàn
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Tự Lực
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN LÀO TỪ CƠ SỞ CỦA QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP
Nguyễn Thị Nga
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2009-2011
Trần Thị Thu Thủy
TỪ TIẾNG VIỆT CỔ TRONG DICTIONARIUM ANAMITICO – LATINUM CỦA J.L.TABERD
Đỗ Thùy Trang
LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TẬP LUYỆN NGOẠI KHÓA MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Nguyễn Thị Tuyến
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN NGẮN MAUPASSANT, TCHÉKHOV, O’HENRY DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH
Dương Thị Ánh Tuyết
KHÁI QUÁT SỰ PHÁT TRIỂN CA KHÚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 1945 ĐẾN NAY
Phạm Thị Diệu Vinh


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054