T. 10, S. 2 (2021)

TCKH&CN SỐ 21 (2)

Mục lục

Articles

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN HẠT CỦA CÁT NHÂN TẠO ĐẾN ĐỘ SỤT CỦA BÊ TÔNG
Phạm Văn Dũng
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LỌC CỘNG TÁC ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ SÁCH TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
Phạm Xuân Hậu, Nguyễn Ngọc Thành
CHẾ TẠO NƯỚC RỬA BÁT SINH HỌC TỪ QUẢ BỒ KẾT (GLEDITSIA AUSTRALIS HEMSL.)
Lý Thị Thu Hoài, Đỗ Quỳnh Như
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐEO KHẨU TRANG NƠI CÔNG CỘNG DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON HỌC SÂU
Nguyễn Duy Linh
ẢNH HƯỞNG CỦA IBA LÊN SỰ RA RỄ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÀNH GIÂM CÂY SIM (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk)
Nguyễn Thị Hương Bình, Bùi Thị Thục Anh, Đinh Thị Thanh Trà
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH SẢN CỦA CÁ DIẾC Carassius auratus (Linnaeus, 1758) Ở TỈNH QUẢNG BÌNH
tran thi Trần Thị Yên
DẠY HỌC CÁC NHÂN VẬT LỊCH SỬ QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 1885-1954 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
Nguyễn Thị Như Hòa
HIỆU QUẢ CỦA TẬP LUYỆN THỂ DỤC THỂ THAO ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNG TYPE 2 LỨA TUỔI 45 – 59 Ở ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH
Cao Phương Cao Phương
PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở TỈNH HÀ TĨNH
Trần Tự Lực
ĐÁNH GIÁ SỰ THUẬN LỢI CỦA KHÍ HẬU TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH QUẢNG BÌNH DỰA VÀO CHỈ SỐ KHÍ HẬU KỲ NGHỈ (HCI)
Nguyễn Hữu Duy Viễn
An application of Banach’s fixed point theorem to the nonlinear inverse problems
Ngô Thanh Bình


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 0232.3822010 - Fax: 0232.3821054