T. 2, S. 1 (2013)

TCKH&CN Số 3

Mục lục

Articles

ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ DẠNG KÌM CÓ DẠNG NN’N VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA NÓ VỚI Ni (II)
Từ Sỹ Chương
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ LAI PI ĐỂ ĐIỀU KHIỂN BỘ LỌC TÍCH CỰC CHO TẢI BIẾN TẦN
Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Văn Đoài
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO ĐỘNG CƠ SAVONIUS SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG GIÓ ĐỂ CHIẾU SÁNG
Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG Ở KHU VỰC NAM LỆ THỦY - QUẢNG BÌNH
Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Đức Vượng, Dương Ngọc Cường, Võ Tiến Dũng
TỐI ƯU HOÁ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LIỀU KẾ \(CaSO_4:Tm\) DÙNG TRONG ĐO LIỀU PHÓNG XẠ TÍCH LUỸ MÔI TRƯỜNG LÒNG ĐẤT
Trần Ngọc
ỨNG DỤNG ẢNH VIỄN THÁM VÀ PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH RỪNG ỔN ĐỊNH PHỤC VỤ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG Ở HUYỆN A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Phan Thanh Quyết
ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ VIỆC XÁC LẬP CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ SINH THÁI NÔNG HỘ VÀ TRANG TRẠI HỢP LÝ Ở HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ
Hoàng Ngọc Văn, Trương Thị Tư, Hoàng Thị Thảo
ẢNH HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU CHÁY ĐẾN KHẢ NĂNG CHÁY, HỆ SỐ BẮT CHÁY RỪNG THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) VÀ RỪNG KEO LÁ TRÀM (Acacia aurriculiformis) TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
Nguyễn Phương Văn
“TRÒ CHƠI” CỐT TRUYỆN CỰC HẠN TRONG TRUYỆN NGẮN RAYMOND CARVER
Lê Huy Bắc, Dương Thị Ánh Tuyết
THIỀN SƯ ĐỖ PHÁP THUẬN VỚI NỀN NGOẠI GIAO VIỆT NAM BUỔI ĐẦU KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
CẤU TRÚC HƯỚNG NỘI TRONG TIỂU THUYẾT R. TAGORE
Nguyễn Văn Hạnh
VAI TRÒ CỦA HÀN QUỐC ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA VIỆN TRỢ (ODA)
Nguyễn Thị Thu Hiền
LÊ TRỰC - VÕ TƯỚNG CẦN VƯƠNG CUỐI THẾ KỶ XIX
Nguyễn Thế Hoàn
MỘT SỐ THỂ NGHIỆM HÌNH THỨC TRẦN THUẬT MỚI TRONG TIỂU THUYẾT ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Trần Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Thị Quế Thanh
VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG Ở QUẢNG BÌNH NỬA CUỐI THẾ KỶ XIX
Nguyễn Thị Thùy Nhung
HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992
Trần Thị Sáu


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054