T. 2, S. 2 (2013)

TCKH&CN Số 4

Mục lục

Articles

ĐIỀU CHẾ PHỐI TỬ BAZƠ DẠNG KÌM-NNO CÓ CHỨA VÒNG QUINOLINE VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CỦA CHÚNG VỚI Ni (II)
Từ Sỹ Chương
MÔ PHỎNG SƠ ĐỒ NHIỆT NGUYÊN LÝ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN
Hoàng Dương Hùng, Phạm Duy Vũ
PHÂN TÍCH CÁC CHUYỂN DỜI HẤP THỤ VÀ BỨC XẠ CỦA ION \(Sm^{3+}\) TRONG THUỶ TINH BORATE KIM LOẠI KIỀM (\(67H_3BO_3\). \(12Li_2O_3\). \(20K_2CO_3\). \(1Sm_2O_3\)) BẰNG LÝ THUYẾT JUDD – OFELT
Trần Ngọc
ĐỐI CHIẾU VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÍNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG CHỊU CẮT GIỮA TCXDVN 356-2005 ( СНиП 2.03.01-84*) VÀ СП 52.101.2003
Đoàn Cường Quốc, Lê Bá Huế
KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH \(CO_2\) CỦA MỘT SỐ TRẠNG THÁI RỪNG PHÒNG HỘ Ở BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ HƯỚNG HÓA – ĐĂKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
Phan Thanh Quyết, Nguyễn Hải Thành
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT CỦA 1,10-PHENANTROLIN VÀ LANTAN (III) TRICLOAXETIC
Nguyễn Mậu Thành, Nguyễn Đức Vượng
NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỶ LỆ THAM DỰ CỦA ETHANOL TRÊN ĐỘNG CƠ DIESEL PHUN GIÁN TIẾP SỬ DỤNG LƯỠNG NHIÊN LIỆU ETHANOL-DIESEL
Nguyễn Quang Trung
LỰA CHỌN LOÀI CÂY TẠO BĂNG XANH PHÒNG CHÁY RỪNG TRỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỨ HẠNG
Nguyễn Phương Văn
HÀNH TRÌNH TƯ TƯỞNG CỦA LUDWIG WITTGENSTEIN: SỰ NGHIỆP KHOA HỌC, DI SẢN VÀ ẢNH HƯỞNG
Lê Huy Bắc, Dương Thị Ánh Tuyết
THUẬT NGỮ CHỦ THỂ TIẾP NHẬN Ở VIỆT NAM VÀ QUAN ĐIỂM VỀ TIẾP NHẬN VĂN HỌC CỦA HANS ROBERT JAUSS
Mai Thị Liên Giang
PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CÂU ĐẢO NGỮ BỘ PHẬN TRẠNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH
Phạm Thị Hà
ĐỊA DANH QUẢNG BÌNH VỚI SỰ PHẢN ÁNH CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ
Nguyễn Đình Hùng
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CAO SU QUẢNG BÌNH
Trần Tự Lực
MỘT SỐ TÁC ĐỘNG TỪ PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO MIỀN TRUNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Dương Thanh Mừng
ĐIỂM NHÌN TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHÂN TRỜI MÙA HẠ CỦA HỮU PHƯƠNG
Nguyễn Thị Nga
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG HUYỆN TUYÊN HÓA – TỈNH QUẢNG BÌNH
Trần Thị Thu Thủy
CHIẾN LƯỢC HỘI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT “CUỘC ĐỜI CỦA PI”
Đỗ Thị Thùy Trang


TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Phường Bắc Lý, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình 
ĐT: 052.3822010 - Fax: 052.3821054